Guyyaa Area Walloo Magaala Baateetti buqqa uuniifi ajjeefamuun nurraa haadhaabbatu jechuun barattoonniifi jiraattonni waliin kaleeysaafi har a hiriira geggeeysuun sagalee dhageeysifataa oolaniiru.

Guyyaa Area Walloo Magaala Baateetti buqqa uuniifi ajjeefamuun nurraa haadhaabbatu jechuun barattoonniifi jiraattonni waliin kaleeysaafi har a hiriira geggeeysuun sagalee dhageeysifataa oolaniiru.

Lolli Hidhattoota Affaar qotee bultoota keenyarratti torban darbe eegalee adeemsifamus akkuma itti dhufetti jira.

Adem Misoma