Gurraandhala 5/2020 Koomaandi postiin giddu gala Oromiyaatti labsame.

Gurraandhala 5/2020 Koomaandi postiin giddu gala Oromiyaatti labsame.

WBO leellisuun itti fufeera. Dhaloonni kaayyoo isaanii itti fufsiisu yoomuu haa jiraatu!
#Qeerroo_Dirree_Incinnii


#AMBOO

Hiriri mormii Barattoota Oromoo Yuunvarsiitii Amboo mooraa Awwaarootiin yeroo ammaa kana…


“Godina baha shawaa Fantaalle gandoota 7 ol keessatti halkan edaa waranni Abiy ISUZU hedduun dhossaan seenee,networkii uummatarraa hidhanii Shiftoonni abiy maqaa shanee sakataana jedhuun uummata goolaa, dararaa hagana hin jedhamne geggeessaa jirti.
Gandoonni;Dhagaa eedduuXuxuuxii,Ilaala,Godoo faafatee,Tuuroo baddannoota, Dheebitii, Harooqarsaa Dirra sadeenii fi kkf fa’a. sababa rakkoo networkitiif adda baafachuun rakkisaa jira.”


Magaalaa Dirree Dhawaatti Waraanni Raayyaa ittisa Biyyaa
Special Commando Agaazii jadhamu kan Jeneraaloota
Amerikaa irraa dhufaniin Leenjifamaa turan kumni Shani (5000)
ol guyyaa boru irra eegalee sakatta’aa bosonaaf Magaalaa
Dirree Dhawaa irra elikooptariin gara Wallaggaa, Gujii, Boorana
ni bobbaafamu jadhamee jira” kanaaf Waraanni Bilisummaa
Oromoo WBO akka Of eeggannoo Cimaa godhaniif
hatattamaan ammuma maxxansi Dirqama Oromummaa kee #
share gochuun ba’i Sagalee Sabboontoota Oromoo Magaalaa
Dirree Dhawaa irraa Maaloo Hatattamaan #Share_godhuun
Shira #Abiy_Ahmed Fashaleessa!

Qaanqee Gama Liiban


Gurraandhala 5/2020
Koomaandi postiin giddu gala Oromiyaatti labsame. Halkan edaa ilmaan Abiy maqaa WBO giddu gala bahaa haxoofnee lafa keessaa baafna jedhuun Onoota akka BOOSAT ,ADAAMAA fi FANTAALLEE irratti weerara bantee jirti. Akka kanaan hanga ammatti Boosatirraa qawwee dhuunfaa 10,Fantaallerraa 5 harkaan gahattee jirti. Fantaallerraa namni 4,Boosatirraa namni 5 qabamee jira.
Onoota lachurraawuu gandoonni marsaa gaara Fantaallee fi Boosat jala jiran hanga sa’aatii kanatti ulee fi saamichaan duguugamaa jiru.
WBO giddu galaa balleessun oromoo balleessudha.

Gaafa Wallagga,Boorannii fi Gujiin du’u callisuun kana fide.


Barattootni Oromoo yuunivarsiitii Haroomaayaa irraa ariyaman Finfinnee keessatti akkamiin jiru?

Maaltu isaaniif furmaata gara fuulduratti?

Dhagggeeffadhaa isinitti kan dhagahame rakkoon Barattoota Oromoo yuuniversitiilee irraa ariyamanii sagalee tahiif karaa dandeessuun.