Gurii Gura furadhu dhageeyfadhu me hasawa Hayu Dure ABO Jaal Galasa Dilboo

Gurii Gura furadhu dhageeyfadhu me hasawa
Hayu Dure ABO Jaal Galasa Dilboo
Keysatu hasawni Gota kanaa waraa naraan malee hin tatu ja.uf gorsa je.etin amana
Umrii dheertuu Fayyaa Garii Rabbiin siif Ha kenu Oromoofi oromiyaatis fanaa si ha tolchu
Ifajee /dadhabii te Walabummaa oromiyaa fi Billisummaa saba tin Rabbiin si ha Gammachisu Jaal #Galasa #Dilbo

Anis Filee Bar Oromiyaa