Gumaan Artist Hacaaluu Hundessaa eenyu bira jira ?

Gumaan Artist Hacaaluu Hundessaa eenyu bira jira ?

Haacaaluu Hundeessaa Duuti Kee Du’a Keenya Waanuma Dubbannu Hin Qabnu Ka’i Yaa Oromoo