WOW! West Shewa (Inchini) Crowd Gives Dr. Merera Gudina A Hero’s Welcome | Ethiopia

WOW! West Shewa (Inchini) Crowd Gives Dr. Merera Gudina A Hero’s Welcome | Ethiopia

Ethiopia:አቶ ለማ መገርሳ ኦሮሞ ይመስላል ዶ/ር መረራ ጉዲና ምን ማለታቸው ነው?:Amharic


“KALEESA OPDOn qabsoo irra jirtii , akka durii mitii qulquloofte uummataaf hojjachaa jirtii, kanaaf isaan waliin mari’achaa TARSIIMON wal dhageefachaa masakamuun galma yaadneef gahuu dandeenya jechuun ” BARA DARBE yeroo qeerroon FINCILA QABSOO BILISUMMA ofii jalqaban ittuma fufuun mormii isaanii dhageesiisifataa turan, hunduu afoo dhaabbachuun OPDOf Tumsee, “HIRIRA KANA DIINATU YAAMEE ” jechuun qeerroo falma irra jiran kan ALAABAA qabateen diina, kan FINCILAAF kakaasaa turaniin “”ergamtoota DIINAA .”” Jechuun dubbiin OPDO dhugoome, QABSOON QEERROO, yakkamaa kan tureedha.

Kan nama dhibu immoo yeroo akkas godhamu , OPDOn takkaa yoom sabaaf heeyyamtee, sabnii qabsoo bilisummaa isaaf yoom heeyyama eegatee beekaaf akkas jechuu akka danda’an warruma jedhetu beeka.

HARDHA HOO ….??? qabsoon tarsiimoo OPDO waliin wal simeen deemama jirti erga jedhamee, . OPDON dhugaan QULQULOOFTEE SABAAF DALAGAA JIRTIS erga jedhamee, ammas WAYYANEEN OPDOf UUMMATA OROMOO walitti TOKKOME WAL SIMEE jiru kanatti hirriba dhabuun shiroota garagaraa xaxuun , OPDOF UMMATA addaan baasuuf HIRIRA heeyyama isaanitiin alatti baastii, erga jedhamee, HARDHA FEDHA OPDON alatti labsiin maaliif barbaachisee…….?
WAYYANEEN TIIMI LAMMAA MAGARSAA kana dhugumaan jibbitee isaan balleeysuu yaaddii taanaan , HARDHA HIRIIRA KANA DEEGARUUN jara sanittii fayyadamuun cabsuu hin dandeeytuu…..???
opdon jaleefii ergamtuu diinaati, hanga feetes otuu qabsooftee, isheen warra umrii TPLF abboota isaanii tursiisuuf milkaayan ta’e malee gama isaaniitiin mirgi oromoo yokkolle kabajamee jiraachuu akka hin dandeenne guutumaan guutuutti samiif dachiin akkasuma NAMAAF SEEXANIS waan hubatee beekuudha.

Kanaaf yeroo kamuu taanaan QABSAAHOONNI OROMOO , OROMOOF GADI BAHUUN qabsaahan hunduu sirriidhaati. Wayyanee jalatti nu gaadi’uuf haada qabatanii qabsaahota dhugaa duubaan hin fiiginaa….
QABSOON KEENYA HANGA BILISUMMA KEENYA DHUUNFANUTTI ITTI FUFA…

Mohammednur Guye