Gudii sadii. Galaasaa Dilboo manuma isaa Finfinnee taa’ee parlaamaatti filameera.

Gudii sadii. Galaasaa Dilboo manuma isaa Finfinnee taa’ee parlaamaatti filameera.

Bakka inni itti filames Rabbii fi Bilxiginnaatu beeka. Isaan kaanillee suuraafis ta’u bakka itti muudaman argineerra. Rabbi galgalakee akkasitti hin golgoleessiin. Ergamtuu ta’uu kan waggaa 40tti didan waggaa 70tti fudhataniiru.


Gantootaa fi galtoota maaltu gadi yaase dhiiroo? Jaarmiyaaleen Oromoo “hin jirani” dubbii jettu kana duuba maaltu jira? Silaa jarri dhoqee laaquu keessaa hin ba’anii jaarmiyaa Oromoo kan Bilxiginnaaf harka rukuttu tokko ijaaruuf inni isaan munyuuqaa turan dhugaa taatinnaa? Du’arraa malee hin barannu jedhaniiruuti mee itti haa fufan. Yoo sanaafuu yeroo qabaataniifoo.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.