Guddisa Maallas Zeenawwii ta’uu kee hojiin agarsiifteetta!

Guddisa #Maallas_Zeenawwii ta’uu kee hojiin agarsiifteetta!

Guddisa #Maallas_Zeenawwii ta’uu kee hojiin agarsiifteetta!
Garuu ati fi abbaan kee Mallasaan garaagarummaa bal’aa qabdu!
Suphee Mallas Zeenawwii hojjete ta’uu kee hojiilee Mallas hojjetee darbe irra deebitee hojjechuun Oromootti agarsiisteetta,
. Bosona Oromiyaa gubuun
. Oromoo lafarraa duguuguun
. Qabeenya Oromoo saamuun
. Oromoo jibbuun
. Sabboonummaa Oromoo jibbuun
. ABO/WBO maqaa balleessuun
. ABO irratti shira xaxuun
. Gantoota of jala hiriirsuun abbaa kee isa si guddise #Mallaasaa waliin tokko. Ilma abbaan guddise siin jenna!
. Atii fi Abbaan kee waan lamaan kanarratti adda addummaa qabdu,
.  Ati diqaalaadha, abban kee Mallaasaan Tigiree qulqulluudha
Ati Minilikii fi Sirna Nafxii boollaa baastee leellifta, abbaan kee Sirna Minilikii fi Nafxii boolla qotee awwaale,
. Ati gantuu fi galtuudha, abbaan kee Mallasaan Goota saba Tigireeti,
. Ati garaa guuttachuuf jeettee barumsa kutaa 7/8ffaatti adda kuttee waraana Wayyaanetti makamtee, Abbaan kee, Mallasaan, garbummaa sirna Nafxii Jibbeetu yuunivarsiitii adda kutee Waraana wayyaaneetti makamee qabsaa’e.
Haqni kuni otoo lafa jiruu gantuun akka kee gadi baatee afaan banuun goota jaarraa 21ffaa of fakkeessiti, daba bal’aas saba koo irratti dalagdi!
Ibiddi bosona Oromiyaa gubaa jiru, Waajiroota PP Oromiyaa keessa jiranis inuma guba!!
IUOf!
Handoodee
Kormaa
 
Via: Handoodee Kormaa