Bitootessa 03/2018. SABABBI GUBIINSA QABEENYA DAANGUTEE..

Bitootessa 03/2018. SABABBI GUBIINSA QABEENYA DAANGUTEE....

“Adaa’aa Bargaatti Konkolaataa daangootee tokko gubatee jira. Sababni gubachuu isaa uummanniif hojjettoonni aanichaa agaaziif bakka hinqabnu jedhanii deebisnaan isaan ammoo ofbira qubsiisan.Uummanni sana aare akka gube.”

Abbaan Qabeenyaa Warshaa DANGOTE kuni yeroo garaagaraatti Waraana Agaazii qubsiisuudhaan ilmaan Oromoo ajjeesisaa, yakkoota biroo raawwachiisaa turuu isaa yeroo hedduu dubbataa turre. Ammas yakka walfakkaaturraa of qusachuu hindandeenye. Haala raawwataa jiru kanarraa harka hinbutatu taanaan, ummatni murtoo isa madaalu fudhatuun waanuma hinoolle!
silaa isaayuu gubuudha.
Falmataa B. Hundee

Street art by the qeerroo in #DambiDolloo