Gootummaafi tokkummaa Kan Qeerroo Walloo Dursu Unuma Hin jirre!

Gootummaafi tokkummaa Kan Qeerroo Walloo Dursu Unuma Hin jirre!

Margiitu Warqina – Amma Yeroon – New Ethiopian Music 2019 (Official Video)

Wabii Dhaabaa – Callisuu Burqaa – Ethiopian Oromo Music 2020 [Official Video]

New oromo music Abbabaa Dhugaasaa (Barana moone galla)2021/official video)

Gootummaafi tokkummaa Kan Qeerroo Walloo Dursu Unuma Hin jirre!
 
Share jaalattoonni Qeerroo Walloo!!!!
Isin Waardiyaa Biyyaati
Isin Eegduu Daangaa Oromiyaati
Isin tiksituu Eenyummaa Oromooti
Isin tiksituu Amantii Keessaniiti
Isin Leencoota Oromiyaati
Isin Qoricha Harrootaati
Isin Gumaa Baastuu Abboota Keenyaati
Isin Ibsituu Dukkanaati
Isin fajjii Bilisummaati
Isin falmattoota Roorrooti
Isin Abbaa Cunqurfamaati
Isin Abbaa Injifannooti
Isin Abbaa feerrooti
Isin Qeerrensa Mudhii Xinnaaraati
Isin Gootoota Onnee Sibiilaati
Isin Rifachiisoo Diinaati
Isin Wabii Ummata Keenyaati
Isin joollee Abbaa Shirrixiiti
Isin joollee Kophee Goongooti
Isin jibboo Gabrummaati
Isin Warra Lubbuu Ofii Du’a Irraa Hin Qusanne
Isiniif Kabajatu Mala Rabbiin Humna Keessan Haa Cimsu Rabbiin Isin faana Haa jiraatu Yeroo Hunda Onnee Leencaa Rabbiin Isiniif Haa Kennu Kan Diinaa Duruu Onnee Harreeti.

Ethiopian music : Elsaa Nugusee – Tuulamarraan – New Ethiopian Oromo Music 2017(Official Video)

Salphinaa Oromo Mudachaa Jiruu Walgaii 4Kiloo Balbala Cufatani Godhan Amarii Abiyin Angol Gadilakisu