SeenaaWalfakkaatoo-Gootota Oromoo lameen kun: Fissahaa Birraasaa fi Araarsaa Abbaa Humnaa ti. Lachanuu qabsoo Oromoo keessatti wareega

SeenaaWalfakkaatoo-Gootota Oromoo lameen kun: Fissahaa Birraasaa fi Araarsaa Abbaa Humnaa ti. Lachanuu qabsoo Oromoo keessatti wareega ulfaataa baasan; lachanuu Bilisummaa Oromof waan qabsaaániif hidhaa fi murtiin du’aa irartti darbee ture; lachanuu manneen hidhaa akka Ziwaay, Finfinnee fi Qaallittii gamtaan dhandhaman. Lachanuu murtiin du’aa waan irraa ka’eef waggaa dheeraa booda mana hidhaatii bahan. Lachanuu biyya abbaa isaanii keessa jiraachuu dadhabuun biyyaa baqatan; Araarsaan torbee kana keessa biyay Canada keessa qubatee jira. Fissahaan immoo amma iyyuu deeggarsa lammiitiin biyya baqaa keessa jiraataa jira; deeggarsa hamilee, yaadaa fi dinagdeen bira dhaabbachuu hin dagatiinaa!
GootummaaQabsaahumma Hidhaa Baqannaa
Gootota bilisummaa Oromoo wareega baasan, seenaan hin dagatu!!

Via: Dhábasá Wakjira Gemelal


“Kun gooticha Taaddasaa Nagawoo ti. Turtii waggaa 2 fi ji’a 2 booda Kan gaafa guyyaa 18/01/2018 qilinxoo irraa bahedha”

Via: Girma Gutema