Simannaa gooticha Oromoo Dhaqqabaa Waariyoo-Shaashamannee_Kuyyara

Simannaa gooticha Oromoo Dhaqqabaa Waariyoo

Shaashamannee_Kuyyara Simannaa Goota keenna DhaqqabaaWaari‘oof taasifame

Hawaasa magaalaa Shaashamanneefi naannawa Isiitiin ulfaadhaa jennaan

“Oromoon gaafni bade gaafa harka alagaa nyaate” Dhaqqabaa Waariyoo
Dambi Doollotti simannaa gootota mana hidhaatii bahaniif godhame

“Dambiidolloon haala kanan ba’ee hidhamtoota siiyaassa simataa jira”