Seenaa gabaabaa gooticha Musxafaa Huseen Buttujjii

Seenaa gabaabaa gooticha Musxafaa Huseen Buttujjii

via; Jaalataa Lammii

Yoo osoo isin jirtan maatiin Mustafa Huseen rakkate ani ammarraa jalqabee waan Oromoo dubbachuu ni dhiisa… isin bilisoomuuf hin qophoofne
https://www.gofundme.com/dg8io4