Goota Lammiif Yaadu: Jaallee Kaffaaloo Tafarraa Wayyaaneen cubbuu fi badii malee

Goota Lammiif Yaadu: Jaallee Kaffaaloo Tafarraa Wayyaaneen cubbuu fi badii malee mana hidhaatti darbattee miilla isaa lamaan irraa kutte.Leenci saba isaaf yaadu Dr.Abiy immoo rakkoo isaa hubatee Wiilcharii Mootaraayzdii Automatic badhaaseeraan.
Aboo jaalalli Dr.Abiy guyyaa guyyaatti na keessatti lalisaa jira.

1 Comment

  1. Exiled people including Orthodox attendees were offered house; mulited by Order of his party has not got proper compensation.

Comments are closed.