Gondar University :”Ijoolleen Yunivarsitii Gondar jirtu haala hamaa keessa jiru,

#Gondar_University (Inbox)

“Ijoolleen Yunivarsitii Gondar jirtu haala hamaa keessa jiru, erga ijoolleen duutee booda walitti qabaan ijoollee Oromoo Ijoollee waamee erga mariisisee booda Angawoota naannoo Oromiyaatti bilbilee gara naannoo keenyaatti deebisaa nu ramadaa as turuu hin dandeenyu jedhe. San booda Finfinnee Gondar tti bilbilanii Gaafa gaafatan kan odeeffannoo kana Kennaa jiru Gurbaa kana jedhanii walitti qabaa san hidhani. Ammoo Mummichi (Dr Abiy) tokkummaa uummataa kan rakkoo hedduun ijaaraa jirrutu diigama; kanaaf naannoo isaaniitti deebi’uu hin qaban, chumatti ittisaa.” jechuun angawoota naannoo Amaaraaf kallattii kenne. Ijoolleen sababa sanaan mooraa keessatti dirqiin eegamaa jirti.”

Via:Tsegaye Ararssa


#Gonder_University (15/11/19) (Inbox)
“Yunvarsitii Gondor haalli jiru fooyyaa’aa fakkaatus barataa Malaakuu Alamuu jedhamu eda galgala cuubeen waranameefi dhagaan reebamee hospitaala galee jira. Mormaa ol rukkuttaa dhagaa irra ga’een baayyee miidhamee akka jiru odeeffannoon achi argame ni addeessa. Socho’uuf sodaan waan jiruuf haala inni irra jiru beekuu hin dandeenye.
Gama biraan, wal eeguuf jecha ijoolleen Oromoo akkuma suuraa irratti mullatu baayyatanii doormii tokko keessaa fi siree cisaa tokko irra nama sadiin rafuun bulaanii jiru. Haalli nyaatas amma gaariidha jedhu. Eega warri kaan nyaatanii booda Ijoolleen Oromoo ajjaabiin geeffamanii nyaata argatanii jiru.”

~from Samson Soboka Galata.


A Smear Campaign on Qeerroo/Qarree will face Legal Consequences
Qeerroo Oromoo has brought us the freedom and peace that disgruntled supremacists seek to destroy today. Qeerroo’s legacy lives on, and the peaceful resistance of these young men and women that constitute it shall be remembered as the social movement that dismantled one of Africa’s most entrenched authoritarianisms. Qeerro succeeded in unsettling the regime in Ethiopia at a time when even political parties–right or left, armed or unarmed–failed to do so.

To mis-characterize Qeerroo and to defame an entire generation (age set) of the Oromo society is an affront on a whole people. It will have political and legal consequences.

OLA, other advocates, Oromo civic and cultural organizations, and Oromo political parties need to bring a class action against this smear campaign disparaging our Qeerroo and the wider Oromo society.