Godinni Horroo Guduruu Anaan Horroo Bulluq guutummaan guututti waraana Oromootiin bilisoomee jira.

Godinni Horroo Guduruu Anaan Horroo Bulluq guutummaan guututti waraana Oromootiin bilisoomee jira. Ummannis akka aadaa Oromootti walitti dhufuun haala qabsoo isaanii itti cimsan irratti marii gaggeessaa jiru.

Raayyaa Abbaa Dhugaa


Poolisiin Shimallis Abdiisaa kan waggaa tokkoon dura dargaggeessa kana harka dugda duubatti hidhee mukatti hidhuun suuraa waliin ka’aa ture san gootowwan waraana bilisummaa Oromootiin booji’amee harki isaa dugda duubatti hidhamuun galii ta’ee jira. Wbo Force