Godina Wallagga Lixaa Ona Gullisoo keessatti “Shanee deggertuu fi nyaachistuun”

ነፍጠኛው አብይ አህመድ ኦሮሞን ደም እየጠጣ ቤቶችን እያቃጠለ ኦሮሞን ሀገር አልባ እያደረገ ሲሆን ጀዋር መሀመድ ግድቡ ካልተሞላልኝ እያለ ያዙኝ ልቀቁኝ ሲል ከሀገር ውጪ ያለው ሃይል ተደራጅቶ ኦሮሞን ማታገል ላይ ይሄ ነው የሚባል ሥራ እየሰሩ አይደለም

በትላንትናዉ እለት ማለትም ሰኞ፣ ሰኔ 15, 2012 በምዕራብ ኦሮሚያ በምዕራብ ወለጋ ዞን የጉሊሶ ወረዳ ሳንኪ ዳኖ ቀበለ ዉስጥ ልዩ ስሙ ሳንኪ በተባለዉ ኣካባቢ የኦቦ ዮናስ ሂርጳን የመኖርያ ቤት በምትመለከተቱት መልኩ በእሳት ኣጋይተዋል። ኦቦ ዮናስም ከነሙሉ ሙሉ ቤተሰባቸዉ ያለመጠለያ ቀርተዉ ከስፍራዉ እንደሸሹ ይነገራል። ኦቦ ዮናስ ልጅህ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኣባል ነዉ (አብይ አህመድ ያሰማራቸዉ ሽፍቶች እንዳሉት ልጆዎት ሸኔ ነዉ) ተብለዉ ይሕ አረመኔኣዊ ተግባር እንደተፈጸመባቸዉም ለማረጋገጥ ተችሏል። በዚህ መልኩ ሰላማዊዉ ህዝብ በማሰቃየት የኦሮሞን ነጻነት ሰራዊትንም ሆነ የኦሮሞን ህዝብ ማንበርከክ ይቻል እንደሆነ አብረን እናየዋለን።
==================================
Godina Wallagga Lixaa Ona Gullisoo keessatti “Shanee deggertuu fi nyaachistuun” ummatni guyyuu ni ajjeesama; ni hidhama; qabeenyi isaa mana waliin duraa gubata. Gochi fokkataan waraanni mootummaa ummata nagaa irratti raawwatu kun guyyuu dabalaatuma bula malee gudunfaa hin arganne.

Waxabajjii 22, 2020 kaleessa Ona Gullisoo ganda Sankii Daannoo iddoo addaa Sankii jedhamutti waan waraanni kun maatii hiyyeessa irratti raawwate haalaan gaddisiisaa dha.

Obbo Yoonaas Hirphaa namni hiyyeessi, jireenyi isaanii harka irraa gara afaanii ilma keetu SHANEE keessa jira ittiin jedhanii bifa mul’atu kanaan manaa fi qabeenya mana keessaa qaban ibiddaan duraa gubanii barbadeessan.

Obbo Yoonaasii fi maatiin isaanii yeroo ammaa bakkeetti baqatanii ala jiraachuuf dirqamaniiru jechuun oduun SBO dhaqqabe naannoo sana keessatti yakka raawwatamaa jiru ifoomsa.

Daniel Daba


Yuuneenkoo silaa nas, lammiisaas gargaara jedheen ture! Hintaane!

Harmeen argitan kun magaalaa Gullisoo keessa jiraatu, mucaan isaanii waggaama kana keessa Yunv. Dirree Dawaatti gamoorraa darbamee akka du’e quba qabna.

Mucaas, qabeenyas, isuma qofaan qaban ture. Inni guddatee, akkuma kana nas, saba isaas gargaara jedheen rakkadhee barsiifadhe. Garuu akka hin taane godhanii naaf deebisan. Maalan qaba? Maal naaf godhas? jechuun garaa nu raasan. Madaa hin qoorre!

Aadde Roomaan jedhamu, Abbaa warraas hin qaban. Mucaas isuma kana qofa qabu, Mana gandaa dulloomaa keessa magaalaa Gullisoo jiraatu. Osoo qoraan girguranii tokkitti dhala isaanii barsiisanii lubbuun isaa bifa suukkanneessan dabarte. Amma qofaa bahanii, qofaa galu.

Mee haadha kana akkamiin haa utubnuu? Haga tokko Hojjechuu waan danda’aniif, maaf fala hin falluuf? Hindandeenya! Kan feetan nufaana bu’aa!

Gemeda Fekaduu Shone


#Gullisoo

Godina Wallaggaa lixaa ona Gullisoo ganda Sankii Dannoo jedhamu keessatti waraanni mootummaa mana Obbo Yoonas Hirphaa Dinqaa ilma kee fidi jechuun gaafa ilma isaa dhaban mana jireenyaa isaa haala argitan kanaan qabeenyaa waliin jalaa barbadeessan.

Akka jiraattotni jedhanitti Obbo Yoonas Hirphaatiin Ilma kee Amanu’eel fidi nutti kenni jedhanii akka gidirsaa turan ni dubbatu.
Ilmi Obbo Yoonas Amanu’eel roorroon itti hammaannaan gidiraa fi doorsisa waraana mootummaa irraan gahu baqatee bakka jiru kan maatiin isaa hin beekne yoo tahu waraanni mootummaa garuu bakka jiruu barbaadaa fidaa jedhanii isaan bakka inni jiru hin beeknu gaafa jedhan manaa fi qabeenyaa isaanii abiddaan barbadeessan

~SQBO

Dula Mulugeta Gute

Gullisoo

ኦሮሚያ የኦሮሞ አገር ነው

ዛሬ ድረስ ተስፋ ሳይቆርጡ አሥመራ የኛ ናት፣ ጂቡቲ የኛ ናት፣ ቀይ ባሕር የኛ ነው፣ ሕንድ ውቅያኖስ የኛ ነው፣ እያሉ የሰው አገሮችን አካለው claim እያደረጉ የሚውሉ ነፍጠኞች ኦሮሞ ኦሮሚያ የኔ ነው በማለቱ በኬኛ ፖለቲካ ይወነጅሉታል። ቻሉት ብትወዱም ብትጠሉም ዋና ከተማው ፊንፊኔ የሆነው ኦሮሚያ የኦሮሞ አገር ነው።

#Gulliso, W. Wallaggaa, 23/06/2020. This is the horror Abiy’s soldiers are unleashing on innocent village residents. This is how they live. This is the work of your #NobelPeacePrize_winner!
#abiy_must_be_removed!


Motumman Abaa Iree Oromo Hidhaa Fi Ajechadhan Dorsisaa Jiraa Maqa Shaneetin Jarsa Wagaa 100 Hidhaan


የራስን ዕድል በራስ መወሰን በኢትዮጵያ: ከሲዳማ የክልልነት ጥያቄ መመለስ ባሻገር #BBS