Godina wallagaa lixaa onaa gulisoo gandaa nuwar jedhamutti waraanii mafiyaa partii badhadhinaa

Godina wallagaa lixaa onaa gulisoo gandaa nuwar jedhamutti waraanii mafiyaa partii badhadhinaa!

Abba maatii ijoollee shanii kan ta’ee obboo Abulee_Taddasaa kan jedhaman guyyaa kalessaa Mana isaatti qabanii gara Mana hidha caaliyaa ergaa geessani booda guyyaa har’a Mana hidhatti baasuun hadha warra isaaf ijoollee isaa shaanaan duraatti rasaasa itti roobsuun ajeessanni bira sokkan.
Ilmaan oromoo guyyaa guyyaan ajeefamuun jabaate itti fufee jira. Oromoon lafee of lafisee jira. Yoo jabaate malees eenyummaaf qabeenyaan isaa dhabamuuf yeroo gababduu qaba.
Ka’ii falmaadhu Mana teesse him du’iin oromoo!

jaarsa Abbaa Ilmaan 7 waraanni pp H/G/W aanaa Amuruutti ajjeesuun daandiirratti gatan.[SQ-Mudde 14/2020]
Godinana Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Amuruu Ganda Warra Beeraatti waraanni pp kan nageenya uummataa eeguun irra ture dirqama isaa dagachuun namoota nagaa ajjeesaa jiraachuu jiraataattonni ni komatu’ Akka jiraataan yaada isaaf nuuf dhaame tooko jedhetti guyyaa har’aa Mudde 14/2020 godina H/G/W aanaa Amuruu ganda warra Beeraa jedhamtee waamamtu keessatti waraanni pp Qotee Bulaa Obbo Waqshuumsee
 
Bayyanaa jedhamu kan maatii horatee qe’ee fi qabeenya horatee ummata waliin jiraatu Abbaa Ijoollee Torbaa kan ta`e guyyaa ummata Daboo Boqolloo Cabsaa waammatee osoo cabsaa jiraniif obbo Waaqshumee Bayyanaa abbaa dhimmaa ykn nama daboo waammatan waan taheef gidduuti gara manaatti deebi`ee haala mijeessuuf deemaa osoo jiru Rasaasa loltoota PPn itti dhukaafameen morma isaa rukutamee ykn dha`amee lubbuun isaa wareegameera.
 
Akkuma Abbaan daboo hafee daboon gale jedhu makmaaksi Oromoo Obbo waaqshumee Bayyanaas daboo boqolloo cabsaaf yaammate gara gaddaatti jijjiiramuun ilmaan isaa 7 dhiisee qe’ee fi qabeenya koo osoo hin jenne waraana gara jabeeyyiin lubbuun isaanii darbeera.
Maatii fi firoottan akkasuma jallattoota isaaniif jajjabina hawwinaaf.


Injiifannoo WBo zooni giddu galaa Kaaba lixa shagaari mudde 13/2020
 
Irree fi gaachanni um ma ta oromoo WBOn kaabaa fI Kaaba Lixa shagari keessa socho’u huminni addaa cibiraa meettaa Bargaa buttaan Risaa Mogori Tarkaanfii laalessaa guyyaa 13/ 12/ 2020 ganama sa’atii 7:30.Am irraa jalqabee hanga sati 11:50Am Lola waraana gabroofataa mootummaa shiftaa itiyoophiyaa maqaa sakattaa wBOtin um ma ta nagaa hiraarsuuf bobba’e kaaba lixa shagaari ona Ada’aa Barga ganda Tuulii dasee bakka adda warkoo jedhamtuti Risa an mogori tarkaanfii irratti fudhateen waraana
 
goolsituu 29 batalati yoo ajjeesee 7 madoodhan adabee lama lama hospitaalati duute Lola kanaan
waraanni mootummaa shiftaa miidhaa ulfaatan irra gahee gara cufaa walii reebaa ooltuus hanga ganama hari’aatti reeffa isii ummata ganddichaa dirqisiisuun ha ga gubbaatti guursiisaa ture, ummata gandaa yaasiitee,duuba deebitee manas fI qabeenya manakeessa jiru waluin mana abbaa warraa 50 ibda it to qabsiisuun gubde, Lola WBO wali in booty irratti yeroo kaasaaraan cimaan irra gahe cufaa waraanni badii koloneer Abiyyi ummata oromoo nagaa ajjeesuu,hidhuu,manas fI qabeenya irratti gubuu ga na lama a oliif raawwataa jiru , hang a oromiyaa keessaa qulqulleesuun, dhiigaa fI La fee Kenyan bilsummaa oromiyaa no dhugoomsina!
I U Of!!

Muddee 14/2020

Oromia Qeerroo Media
Adammisoma

Sareen dutteef gaalli imala hindhiisu!
Adeemsi WBO haga bilisummaatti!
 
Diimaa Goorgis


Muddee 14/2020 tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo zoonii adda addaa fi gaaffiif deebii jaal Jaalanneen booji’amaa tokko waliin goote caqasaa.

Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo WBO’n Zoonii Lixaa guyyaa har’aa ganama irraa kaasuun Lola Waraana Kolonneeffattuu pp sakattaa WBOf bobbaate waliin daangaa Godina Wallaggaa Lixaa Ona #Nooleef Godina Bunnoo Beddellee Ona #Makkootti taasifameen injifannoo Cululuqaa galmeessee jira.
Waraanni Koloneeffattuu PP Dhukaasa Summii qabattee Sakattaa WBOf bobbaatus Gootichi homtuu isa hin daangeessine #Summii jaraa dandamachuun lolicha injifannoo olaanaan irra oolee jira.
#Hub: Jaallan Qabsoo Ilmaan haqaas gochi dhukaasa Summii kun bakka hundatti adeemuu waan maluuf quba qabaadhaa!! Hubannoof qophii ga’aas akka gootan gamanumaan isin hubachiifna!!