Godina Shawaa Lixaa! Bosonni Jibaat kallattii sadiin gubachaa jira

Godina Shawaa Lixaa!  Bosonni Jibaat kallattii sadiin gubachaa jira

Godina Shawaa Lixaa keessatti aanaalee Sadii daangessuun eektaara kuma 44 ol irratti kan argamu, Bosonni Jibaat kallattii sadiin gubachaan jiraachuu jiraattonni OMN-tti himan.
Akka jiraataan Aanaa Jibaat OMN dubbise jedhutti, yeroo ammaa kana Bosonni kun abidda itti qabsiifameen gubachaa kan jiru yoo ta’u, sadarkaan abiddichaa guyyaarraa guyyaatti dabaluun dhaamsuufillee humna uummataa ol sadarkaa ta’eerra qaqqabee jira.
 
Shaneetu Bosonicha keessa jira jechuun, Raayyaan ittisa biyyaa fi Humni Addaa Oromiyaa, bosona guddaafi buufata nineensotaa ta’e kanatti abidda qabsiisani, kan jedhu maddi keenya kun, sababa gubachuu bosona kanaatiin bineensonni hedduun baqatanii gara lafa qullaatti ba’aa jiraachuu hima.
Uummatni Naannoo bosonichaa jiran, aanaalee sadiirraa abiddicha dhaamsuuf birmannaa taasisanis, waraanni mootummaa uummatni akka itti hin siqnetti halaalatti dhowwee jira jechuun miira gaddaan OMN-tti kan himu namni kun, qaamni furmaata kennuu danda’u dafee akka isaan qaqqabu akkasumas uummatni Oromiyaa xiyyeeffannoo akka isaaniif kennu gaafatee jira.
 
Bosonni kun bareedinaafi mallattoo magariisummaa Oromiyaati kan jedhu maddi OMN kun, maqaa Shanee balleessuu jedhuun qabeenya guddaa Oromiyaa mancaasuun mataasaatuu yakka jechuun taatee kana balaaleffata.Waraanni Naannoo sana buufatanii argaman hedduun, uffata raayyaa Ittisa biyyaa kan uffatan ta’us, Afaan Oromoos ta’e Amaariffa hin beekan kan jedhu namni kun, waraanota kana keessa miseensonni waraana Eertiraa jiraachuu akka hin oolle shakkiisaa himuun, mootummaan gama tokkoon duula biqiltuu dhaabuu jechaa, Gama biraan ammoo waraana biyya ollaatiin bosona ambaa dhaloota ta’e gubuun yakka balaaleffatamuu qabuudha jechuun komiisaa himatee jira.
 

Via: Oromia Media Network


ወሎና ወለጋ ላይ ጉጂና ቦረና ላይ እንድሁም በቀሩት የኦሮሚያ ዞኖች በዘነበው ዘር የማጥፊያ ጥይት ዝናብ ጃማይካዎች ለአባ ዝናቡ ስሰግዱ


Argitee Oromoo inni umrii guutuu nuuf qabsaayaa jira jennee faarsaaturre waan jedhu? Oromiyaan Walaboomuu takkaahuu foccoquu isajdhu nuti akka ABO Hiltonitti dhagehuuyyuu hinfeenu jedha mardaasaankee.Qabsaayaa akka Cololneel Gammachuu Ayyaanaa isa mirga hiree ifii ofiin murteessuu diriddiriif hidhiyeessinu jedhummoo pp waliin ukkaamsanii mana hidhaa kaahu.
Kanniintu qabsaayota fakkaatee ganzaba keenya nyaataa bahe.hattuun nuhate
Suuraan kun hedduu bareeda???????


አባ ዝናቡ መንቆርቆሪዮስ በፓርላማ እንዳሉት ከሆነ ኢትዮጵያ በቅርብ በጎርፍ ትፈርሳለች።