Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxeetti immoo nama sangaatti camadanii ittiin qotan jedhan.

Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxeetti immoo nama sangaatti camadanii ittiin qotan jedhan. Ilmi Oromoo hamma horiillee kabaja dhabde!

Waaqayyo ni farada! Kunis inuma darba!
Via: Ajaahib Jimaa Tooboo


የኦሮሚያ ሁኔታና የብልፅግና ፖለቲካ 05-14-2021


Dhiiroo Arsii keessatti waan ajaa’ibaatu deemaa jira
Arsii Aanaa #Muneessaa
Arsii aanaa Muneessaa keessatti Shanee qallabaa/xooraa jirtu jechuun daballeen OPDO manneen ummataa kudhanii ol ta’an qabeenya guutuu mana keessa jiru waliin gubanii jiru. Akkasumas jiraattoota heddu manguddoota, hawwaan osoo hin hafin mataa keessa tumaa salphisaa mana hidhaatti guuraa jiran.
Kan heddu nama ajaa’ibu ammas mana keessan gubuuf deemaa jirra meeshaa keessaa baafadhaa jedhanii manneen heddu qoqqobbii irra kaa’uun mana qotee bulaa heddu abiddaan gubuuf deemaa jiran. Ummanni meeshaa keessaa baafatee manni abiddaan gubachuuf guyyaa isaa eeggataa jira.
Bara maalii keessa jirra Oromoo!!

Filaanoo bodaa waanttii dhufuu kanaa caalaa beekaa motummaa haraa ittuu in filaataamiin manaa idhaa kessaa basaanii Ajjeesuu seraa ittii bafaataan ammaamoo addaabana.ii irraattii bakkaa umaannii waaliittii qabameettii Ajjeessuun dhigaan macha.aa waarraa barccuumaafi jechaa lubbuu qalii basaan kanaa ummaannii ba.ee balaleefaachuu qabaa!!!!!!!