Godina Shagar Ki/Lixaa Aanaa Sooddoo Daaccii, Magaala Tarree, Finfinnee

“Godina Shagar/Ki/Lixaa Aanaa Sooddoo Daaccii, Magaala Tarree, Finfinne irraa KM 65 irratti argamtu keessatti,
 
halkan kana toora Sa’aa 8:00 keessa, Meeshaan Waajjira Poolisii jiru guutummaatti mulqamee jira.
Dhukaasa Daqiiqaa 40 oliif taasisameen goolabamee jira”
Ya Dhiiroo Haa Yaadannu Waan Irraa As Kutnee…..
Gammachuuf Warraaquu Namuutuu Lakkifnee….
Hardha Haa Jabaannuu Qabsoo Finiinsinee……
Jaal Joorbaasaa Sabaa


The WEST must take note of this deliberate misinformation by the Ethiopian government official about US government generous donation of COVID-19 vaccine.
“Myth about #COVID19 vaccines, false vaccine conspiracy theory being advanced by a high ranking official of the ruling Prosperity Party in Ethiopia. In this Facebook post, the official alludes to a false conspiracy theory that the vaccine which Americans recently donated to Ethiopia could be CIA’s biological weaponry formulated to rather spread the corona virus in Ethiopia.
No govt official from MoH, EPHI or health professional associations in the country came out to condemn this dangerous claim by this high official of the ruling party so far. “

Leta T. Bayissa


……..Magaalaa Tarree……..
Eda WBO’n Godinaa Sh/Kibba lixaa,aanaa Sooddoo Daacii seenee meeshaalee waraanaa waajjira poolisii mulqeera………..
…..

ኦሮማይ ኦሮማይ

አባታቺን ተማርከዋል
እኛም ተደግመናል 
ይደገማል ::
Gaafa woraanni guyyaa guyyatti akkanatti Booji’ame. Abiyyi duqeetii Ta’uun isaa hin Oolu.
ግልባጭ ለታዬ ደንደዓ
Garagalcha Taayye danda’aatiif
Nasa Oromo Xoor Gimbaarii irraa


ድል ያለ መሥዋዕትነት አይገኝም። ጀግናው ሠራዊታችን የሀገራችንን ክብር፣ ነጻነት እና ሉዓላዊነት የሚያስከብረው የላብና የደም ዋጋ ከፍሎ ነው። ይሄንን ተመን የማይገኝለት ዋጋ ሲከፍል ደግሞ ሕዝብ እና መንግሥት ከጎኑ መቆም አለባቸው።
እንደ ወታደር ዓለሚቱ አምባ ያሉ በሕግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት የተጎዱ የሠራዊት አባላት ለጀግንነታቸው የሚመጥን ክብካቤና ድጋፍ እንዲያገኙ እየሠራን ነው። የሕክምናና የሰው ሠራሽ አካል ድጋፍ ማድረጊያ ማዕከላትን እያጠናከርን ነው። ማኅበራዊ ሕይወታቸውን ለመደገፍ የሚያስችል ሥራም እየሠራን ነው። ኢትዮጵያ ለእነርሱ የማትሆነው የለም።
 
Injifannoon aarsaa malee hin argamu. Raayyaan keenya gootichi ulfina, bilisummaafi birmadummaa biyyaa keenyaa kan kabachiisu gatii dafqaafi dhiigaa kanfaleeti. Gatii hamma hin qabne kana wayita kanfalummoo uummanniifi mootummaan isa cina dhaabbachuu qabu.
 
Miseensonni Raayyaa keenya akka Alamituu Ambaa wayita duula seera kabachiisuu miidhaman kunuunsaafi deeggersa isaaniif malu akka argatan hojjechaa jirra. Giddugala wal’aansaafi deeggarsa qaama namtolchee itti argatan cimsaa jirra. Hojii jireenya hawaasummaasaanii deggaruf dandeessisus hojjechaa jirra. Itoophiyaan isaaniif waan hin taane hin jiru.

1 Comment

  1. በሕግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት የተጎዱ የሠራዊት አባላት ለጀግንነታቸው የሚመጥን ክብካቤና ድጋፍ እንዲያገኙ እየሠራን ነው። የሕክምናና የሰው ሠራሽ አካል ድጋፍ ማድረጊያ ማዕከላትን እያጠናከርን ነው። ማኅበራዊ ሕይወታቸውን ለመደገፍ የሚያስችል ሥራም እየሠራን ነው። ኢትዮጵያ ለእነርሱ የማትሆነው የለም። psychological diagnosis for one’s own victims who encounter physical impairement in an attempt to prolong Menilik Dynasty whose successor is colonel Abiy, multi degree murderer .

Comments are closed.