ODP(OPDO) Style Democracy:Godina Jimmaa magaalaa JImmaatti waajjirri ABO akka hin banamneef dhiibbaa fi doorsisi miseensotaa fi deggertoota ABO irratti godhamaa jiru nama gaddisiisa.

(SBO – MUDDE 29,2018) Godina Jimmaa magaalaa JImmaatti waajjirri ABO akka hin banamneef dhiibbaa fi doorsisi miseensotaa fi deggertoota ABO irratti godhamaa jiru nama gaddisiisa.

Guyyaa har’aa barjaa waajjirichaa dhaabuuf sochii godhamaa ture hidhattooti mootummaa itti bobba’uun dargaggoota kana keessatti hirmaatan doorsisaa akka jirantu ibsame.

ABOn godincha keessatti waajjira isaa akka hin bananneef karaa bulchiinsa godinichaatiin dhiibbaa fi danqaan godhamaa jiru salphaaΒ akka hin taane hubatameera.

Godinchatti waajjirri ABO akka hin banamneef dhiibbaa godhamaa jiru kana qaamni mootummaa olii quba qaba moo harka keessaa qaba? Waan namootni keessa beekan jedhan sagantaa SBO borii keessatti qabannee dhihaatna.

Miidhaksaa Abbishuu

Every single ODP tifozo Habesha magazine whines and cries about OLF. Such support bashing OLF and praising ODP among Habesha is how the later will be buried deep in election politics.

Biyya Oromiyaa

“Dubbiin dhaaba ABO fi ODP saawwa ibida dhalte ta’e, arrabuufi ni guba, dhiisuuf ilmoo taate”
“Siyaasi Gaaddidduudha, ganama, guyyaa fi galgala bakka tokkotti hin arganii”

Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa….


Ani guyya kamisa dhegada Dammarame olle Laala kuno akkanati cafrsisa olle ummata isin Warri add ko jala kun Dammaramu hin bekta