Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa keessatti dargaggooti sadii as buuteen dhabame.

Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa keessatti dargaggooti sadii as buuteen dhabame.
Waxabajjii 4,2021
 
Dargaggooti sadii qaamota mootummaan qabamanii as buuteen isaanii dhabamuu himame. Taateen kunis godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa keessatti kan mudate yoo ta’u, isaan keessaa dargaggoo Naasiir Said dhalootaan baha Oromiyaa godina Hararge waayita ta’u jiraataa godina Jimmaati.
Akkasuma dargaggoo Dachaas Abbaa Takkaa, kan jedhamuuf dargaggoon ammaaf maqaan nu hingeenye kan suurri isaanii asiin gaditti argamu qaamolee mootummaan qabamanii reebichi erga irra gaheen booda as buutee isaanii maatiin dhabuu nuuf eeran.