Godina Harargee Lixaa Magaalaa Bordoddeetti Hiriirri Mormii Qarree fi Hawwan qofa hirmaachise bahame.

BB$: Fuulbana 2/2020
Godina Harargee Lixaa Magaalaa Bordoddeetti Hiriirri Mormii Qarree fi Hawwan qofa hirmaachise bahame.
 
Hiriirri Mormii kun ganama Har’aa Sa’aatii 3:00 irraa eegalee Dubartootaa Qarree Magaalattiitin gaggeeffamee jira. Hiriira kana irratti dhaadannooleen gara garaa kan dhageessifaman yeroo tahu, Gudeeddaan humnoota mootummaatiin dubartoota keenyarra gayaa jiru hatattamaan dhaabbachuu qaba, Hoggansii fi hayyoonni keenya shiraan hidhaman hatattamaan hiikamuu qabu, Hidhaa, reebichii fi ajjeechaan hatattamaan dhaabbachuu qaba, Amantaan addaan nu qooduun hin danda’amu fi kkf dhageessisaa turan.
 
Waraanni Mootummaa Hiriirtota humnaan bittinneessuuf reebicha hamaa gaggeessaa akka turan hiriirtota keessaa kanneen BBS dubbuse ni mirkaneessu, kanneen hidhamanis hedduu tahuu odeeffannee jirra.Torbee kana Keessa Hiriirri Qarree fi Hawwan Qofa Hirmaachise Magaalaa Awwadaay fi Hirnatti bahamuun ni yaadatama.


BB$: FURGUGGEE
Furguggee Torbaanii teenya har’aatii qabxiilee armaan gadii furguggeessine.
1. Lola kallaatti Afuriin bulchiinsa Abiy Ahmaditti baname!
2. Dhibbaa gama Diplomaasiitiin siyaasaa Abiy irra gahaa jir


[Fulbaana 2/2020]
Waraanni Mootummaa Godina Jimmaa Aanaa Dambii Ganda Yekkaa ( Biiftuu Barii ) jedhaniitti Abbaa Maatii ajjeesan. Guyyaa gaafa Dafinoo yookan Hagayya 31/2020 Abbaa Maatii Obbo Saabik Abdii Shugguxaa jedhamu halkan keessaa Sa’aa lamaatti waraanni mootummaa karaatti itti dhufuun ajjeesaan.
 
Obbo Saabik Godina Jimmaa Aanaa Gommaa Ganda Yaadi jedhamuutti dhalate. Yeroo amma Abbaa Maatii ta’ee Dhidheessa naannoo Addis Alam jedhamuun beekamu jiraata ture. Obbo Saabik miseensa Adda Bilisummaa Oromoo waan ta’e qofaaf ajjeefame.
Lubbuun isaanii nagaan haa boqotu!
Gumaan siaanii bilisumama Oromootiin deebi’a!