Godina Booranaa aanaa Areeroo magaala Mataa Gafarsaatti guyyaa hardhaa hiriirii dhimma dangaa bahamee oolee jira

Asittuu waa dhalateeraan isa kana: Godina Booranaa aanaa Areeroo magaala Mataa Gafarsaatti guyyaa hardhaa hiriirii dhimma dangaa bahamee oolee jira.

Hiriiricha irratti uummaata magaalaa, poliisoota,hojjataa motummaa, barattootaaf qaamooleen hawaasa adda addaa yoo hirmatani dhaddannoo gugurdoo armaan gadii qabatan.
1. Ijjeechaan dhimma dangaatiin wal qabatee nurratti rawwatamaa jiru haa dhaabbatu.
2. Nuu uummaatii Oromoo galaana Daawwaa malee godina Daawwaa hin beennu,ni balaalefanna.
3. Ijjeechaan pooliisii Oromiyaa irraa haa dhaabbatuu. Poolisii teennaa hidhannoon gahaan haa gutamuufii.
4.  Mooyyale ta Oromiyaati, Alaabaan soomalii keessaa haa kahuu.
5. Nuu Oromoon Booranaa, Gabraa fi Gujii ilmaan haadha tokkooti, shiira diinii xaxeen waliitti hin buunu.


Mootummaan Tigraay sanbata dhufu kanatti hiriira waamaa jirti. Miidiyaalen,konkolaattonni, daandiilen hundi waamicha hiriira kanaan guuttamaniiru.

Hiriira lafarratti bahuu mitii yoo dandahan qilleensa irrattuu bahuun mirga isaaniti. Hiriirri jarri baatu Oromoo takkallee sodaa keessa hin galchuu. Mootummaan yoo kan qalbii qabaatu tahe olaantummaa seeraa kabachiisudhaaf yakkamtoota waggaa 27 biyyattii onsaa turan, duguuggaa sanyii raawwachaa turan irratti fudhachuu qaba.
Barbaaddu Tigraay yoo humna qabaatte cittee haa badduu malee sodaa isaanitiif shira jaraatin ilmaan Oromoo dhumuu hin qabdu.

Jiru Soba