Godina Booranaa Aanaa Borboritti Fincilli Guyyaa Hardhaa jalqabe.

Godina Booranaa Aanaa Borboritti Fincilli Guyyaa Hardhaa jalqabe.

Saaminis Lafaa Haadhabbatu! Bulchaan Aanaa Borbor Rashiid Gufuu Gaafatama irraa Haabu’u jechuun Gochaa Ajeechaa Somaalen Boorana irratti Raawwatuu fii OPDOn deegartee Dhugaa Booranaa Dhoksitu Balaaleffataa oolani
OPDOn Godinaas Waraana RIB Itti bobbaasun ijoollee reebsisaa jirti. Qabsoon ittuma fufa.

Ijoollee Gammoojii

#Daahimtuu_Mataa_Wayaamaa
Bitooteessa,19/2020 Oromiyaa gama kibbaa,Godina Booranaa,aanaa Dhaas,magaala #Borboritti hiriirrii guyyoota lamaaf itti fufee jira.hiriirri kun dabaa fi cubbuu OPDO’n Oromoo irratti bulchoota soomaaliin wal taatee raawwachaa jirtuuf ajjeechaa suukkaneessa #Rooba_Sakatoo fi #Kululee_Dooyyoo kan dhiyeenya kan raawwateen wal qabata.Akkasumas dhimma ajjeecha kanan wal qabatee kan Kaabineen godina Booranaa gumaa baasuu hin qabnu qarshii dhiigaa fudhachuu qabna jettee ummata mariisiifte dhiiga ummata keenna qarshiin gurguruu dhaabbachuu qaba jechuun hiriirii kun sagalee balaaleeffannaa cimaa dhageesisaa jira.Yeroo ammaa OPDO’n aanaa Dhaas dhugaa ummaticha ukkaamsuuf hiriira ummatii bal’aan rakkoo isaa ibsachuuf bahe qindeesitoota jechuun addatti namoota 22 irratti tarkaanfii fudhachuuf barbaada akka jirtu odeessii keessoo opdo nu dhaqqabe mirkaneessee jira.kanaaf ummatii keenna rakkoo wal irratti ilaaluu akka hin qabne waamicha asumaan dabarsina.
Sagalee mormii
1.hidhaa fi ajjeechaan ummata keenna ha dhaabbatuu!
2.dabaa fi cubbuun kaabineen godina Booranaa soomalii waliin nurratti dalagan ha dhaabbatuu
3.dhiigni ummata keenna qarshiitti hin jijjiramu
4.Bulchaan godina Booranaa fi Bulchaan aanaa Dhaas seeraaf nu dhiyaatuu
5.doorsisaa fi reebichii ummata keenna irraa dhaabbachuu qaba.
6.labsiin Koomandii postii ummata keenna irraa ha kaafamuu! fi Kkf.
#Injifannoo_Ummata_Oromoof!