Godina Baalee Aanaa gololcha ganda bulaallaa harar jedhamutti abbaan Qabeenya Ummata harar irraa dhufanii eddo

Godina Baalee Aanaa gololcha ganda bulaallaa harar jedhamutti abbaan Qabeenya Ummata harar irraa dhufanii eddo

Galatooma Qeerroon Adaama Akkuma ganamaan Isiiniif dhaameetti dhaamsa san hojii irra Oolchu keessaniif keessattu ilmaan Baalee Adaama jiraattan galata Qabdu Ummata keenna OBN biraan gayuu keessaniif midiyaan OBN video waraabame Ummata biraan gayuu qaba yoo hin gabaasne taate Salphinni keessan video Armaan gadii kanaan mirkanaaya beeka kana malee ragaan biras harka kiyya jira

———————————————————-

Godina Baalee Aanaa gololcha ganda bulaallaa harar jedhamutti abbaan Qabeenya Ummata harar irraa dhufanii eddo kana wagga 20 ol irra jiraataa turan poolisii Aanaa mallaqa nyaachisuudhaan ummata kana buqqisuuf yaaliin godhameen lubbuun nama heddu yoo darbu nama 15 ol madeessuudhaan namoonni namni irraa du’anii fi jiraattonni ganda sanii reeffa isaani fudhatanii caffee deemna jedhanii yeroo magaalaa gudditti godina Baalee Roobeen ga’anitti bulchiinsii Aanaa Gololchaa jala bilbiluudhan marfata shaayyaa irratti warraanni konkolaata lamaan eeguun Akka isaan ol hin darbine yeroo ittisan Qeerroon magaalaa Roobee asitti nu fixxaan malee deebisuun hin ta’u jechuun bifa saniin yeroo Ammaa tana Adaamaa galma Abbaa gadaa keessatti OBN jecha nurraa fudhatan jedhu OBN video hin gabasaaf hin gabaasuu isaa walumaan laalla Ani garuu video warra OBN waliin isaa haasayan guutu isaa isiin biraan gaye kinoo

Mamuna Boo


OMN
Akkaata Qonnaan bulaan Jimaa isaatirraa fayyadamaa itti tahu irratti Qonnaan bulaa Jimaa isaarraa fayyadamaa haala ittiin taasisuun dandahaamu irratti Yada Ummata.

Dhimmii Jimaa Harargee kun akkamitti xiyyeefanna argatuu Dhabee!!!
Addee Fariyaa Aliyyii.