Godiin Arsii Aana Aminyaa Yeroo police oromiyaa gachaana taate ummaata dalagduuti

Godiin Arsii Aana Aminyaa: Yeroo police oromiyaa gachaana taate ummaata dalagduuti

policonii biyya sanii rakkoo bulchiinsaa wajii ummaata ngy irattii dhukaassa akkatii bantii rakkoo kanaa Media heduuttii dhiyaannee media tokko rakko ummaata kaan kaa gabaassee tokko hin jiruu
police ummaata ngy iraatti dhukasaa banee seraattii ummaataaf dhiyaattuu qaba

media waan kaan gabaassu maaf dhaabamee #OMN #OBN #OBS mettii midiiyyaan kuniin wan hedduu nama gadiisiissu Qerroo Abuu qasso jedhaam isaantu wareege
rabbiin lubuu isaa janaata haa kenuufi

nuttii qeerroon Addeellee komii guddaa #mediyaallee iraa qamnaa #OMN #OBN #OBS

Via: Baraarii Koo