Haasawa obbo umar xahir simannaa ABO irratti godhan dhaggeeffadhaa.

Haasawa obbo umar xahir simannaa ABO irratti godhan dhaggeeffadhaa.

Sifan lolaa Oromoo narra hin gortuu?
A B O💪💪💪💪W B O KOO

Kunisi Kenyumaa??

Kunihoo? this is africa too.