Gochi suukanneessaan kun guyyaa har’aa Harargee Bahaa Qarsatti poolisoota mootummaa

Shakkii tokkoon maletti ni baana kana keessaa.

Gochi suukanneessaan kun guyyaa har’aa Harargee Bahaa Qarsatti poolisoota mootummaa Abbaa irreetiin dargaggeessa kana irratti raawwatame. Haala nama gaddisiisuun afaan keessa tumanii akkasitti miidhaa hamaa kana irraan gahan.


Booji’amtuus kabajaan kunuunfamta. Wbon siif anaafis jecha qabsoo hadhaawaa taasiisaa jira.


Wbon booji’ee itti hin taphatu, cubbuu hin dalagu, ni kunuunsee barsiifata malee, warri haqaaf bahe rabbiin ni moosiisa.
 


Warrii lammii ofii akka qaama ofiitti beekan bakka jiran irraa waliif birmaataafii jiru. Dr adihaam hoogganaan WHO nafxanyiicha abiy ahmad gochi inni dhala namaa irratti geggeesaa jiru guutuumaan guutuutti gocha yakkaafii seeraa dhabdummaadha jedhuun balaaleefachuun biras darbee moottuummollee adunyaa irratti himanni akka banamuuf dalagaa jiru.