Gochaan Faashistumaa Mootummaan Itoophiyaa Oromoo Gujii

Gochaan Faashistumaa Mootummaan Itoophiyaa Oromoo Gujii irratti raawwatu jabaatee itti fufee jira.

“Godina Gujii Lixaa Aanaa Malkaa Soogiddaa Ganda Daawwaa Diimtuu keessatti waraanni Mootummaa EPRDF manneen uummata Oromoo “isin warra ABO deggarudha” jechuun Waxabajji 27,2019 abiddaan barbadeessan” jedha hawwaasni naannichaa


Gochaan Faashistumaa Mootummaan Itoophiyaa Oromoo Gujii irratti raawwatu jabaatee itti fufee jira.
Guyyaa kaleessaa 27/6/2019 Godina Gujii Lixaa Aanaa Malkaa Soogidaa Ganda Daawwaa Diimtuu Waraani Koloneel Abiyyi fi Lammaan Hooganaumu Maqaa ABO deeggartu jedhuun mana Jiraatotaa Gubuu maatii bakkee irratti hambise . warri manni jalaa gubate:-
1. Mana obboo Bariisoo Taaddasaa qabeenya guutuu waliin guban
2. Mana Obboo Leeqoo Taaddasaa qabeenya guutuu waliin guban
3.Mana Obboo Taaddasaa Godaanaa Mana Sadii qabeenya guutuu waliin Guban. Warree sadan kun Maatii tokko yoo ta’an Obboo Taaddasaa Gochaa Raayyaa Ittisa biyyaa kanatti aarun Qawwee isaati RGB 2 galaafatee lama madeessee Maatii bakkee irratti facaasee Bosons seenee jira.
Achuma Gujii lixaa Aanaa Malkaa Soogiddaa Ganda Daawwaa Keessaa RGB Abiyyiif Lammaan hooganamtu qabeenya Waliin Ibiddaan Gubdee jirti.
1Mana Obboo Obboo Godaanaa Waataa
2.Mana Obboo Birhaanuu Odaa Qabeenya guutuu wajjin
3.Mana Obboo Warquu Dullachaa qabeenya guutuu wajjin Gubdee jirti. Anuma Kana Ganda Baayee Gundiitis bifuma Walfakkaatan Mana Obboo Koonsoo Jiloo qabeenya guutuu wajjin Ibaddaan gubanii jiru.
Humni badii kun Bifuma Walfakkaatan Guyyaa Hardhaas 28/6/2019 Aanaa Qarcaa Ganda Badeessa Funaan Qaayaa jedhamuti Guyyaa Hardhaa Midhaan Boqqoolloo Biqilee jiru Heektara 4 cirtee mancaafte. RGB kun Boqqoolloo WBO keessa dhokata Isinis ABO deeggartu jechuu Biqila Boqqoolloo reefu daraaraa jiru ciranii mancaasaan
1.Obboo Bonayyaa Three jalaa Biqila Boqqoolloo Heektara tokkoof Walakkaa
2. Obboo Three Goollichaa Jalaa Biqila Boqqoolloo Heektara Tokkoof walakkaa
3.Obboo Yohaannis Jiloo jalaa Biqiltuu Boqqoolloo Heektara Tokkoof walakkaa Ciranii yoo mancaasan
4. Obboo Gojoo Weessii Jalaa Mana Qabeenya Guutuu wajjin jalaa Guban
5 Obboo Iyyaasuu Gojoo jalaa Mana qabeenya guutuu wajjin akkasumas Motor Biskileetii Tokkoof guututti guban. Mootummaan Ummata Bulchaan jira jedhu shororkeessee bulchuuf yaalus Ummanni Bosonatti yaa’aa jira.