Gochaa Mootummaa Itoophiyaa Qotee bulaa Oromoo irratti Raawwachaa jiru waan baay’ee Nama Gaddisisuudha.

Gochaa Mootummaa Itoophiyaa Qotee bulaa Oromoo irratti Raawwachaa jiru waan baay’ee Nama Gaddisisuudha.
 
Kibba Oromiyaa godina Gujii keessatti caasaan mootummaa Itoophiyaa manneen uummataa abiddaan barbadeessaa jira. Ilmaan Oromoo manni irratti gubate daa’immaniif maanguddoota qaban waliin ala hadiyyoo irratti hafanii rakkataa akka jiranis mirkaneeffanne. Qaamoleen mootummaa kaadirootiif dabballoonni waraana qabatanii hawwaasa keessa socho’uun gochaa badii akkanaa raawwachaa jira.
 
Qotee bulaa Oromoo dachee isaa irratti mirgaa lubbuu jiraachuu dhorkamee jira .
Kanaf immoo Uummatni Oromoon firaaf diinaa isaa beekuun isaa lubbuu isaa qaalii sabaaf kennen kabajaa Fi jaalalaa biyyaa bosona oromiyaa keessa jiru WBO jabbeessudha mirgaa jiraachuu isaa deebiifachuu qaba.