Gochaa Garaa Jabbeenyaa Godina Harargee lixaa Baddeessaatti Deggaartoota ABO fi KFO deggaartan jechuun qeerroo kumaataman hiidhaa fi dararaa jiru!!

Gochaa Garaa Jabbeenyaa Godina Harargee lixaa Baddeessaatti Deggaartoota ABO fi KFO deggaartan jechuun qeerroo kumaataman hiidhaa fi dararaa jiru!!

Oduu Amma nu gehe magala baddeessa irraa

Qamni motuumma dargago kenya irrati hidha akka male rebicha fi akka isan songomanitti tuma jiru wan teehef akka hatattaman gad dhifaman. Mana hidha kessaati akkati dararama jiru
Dura taha qeerroo magala karra Obbo Abdo warri Hidha keessa jiru walumagalatti qerroon karra nama 8 tan nanno bira 17 tan qama bilsiginnatin rorrifama jirtu kan kana godha jiru qabsawa mallaqa Obbo billisa boriyo ti. Billisan sahiba isa kan QABSO keessati hafes hisise jechus dhagenye jirra
Suran arga jirtan kun polis xabiya magala baddeessa 02ti guyya arra kana kafaamte

Mohammednur Guye


Namoota har’aa fi kaleessa Godina Baalee magaalaa Roobee fi aanaa Dalloo Mannaa irraa qabaman

1. Abdii Mohaammad
2. Jeettii Huseen
3. Leencoo Jawaaroo
4. Hasan Mohaammad
5. Aliyyii Mohaammad Hajii
6. Jibiriil Waatoo
7. Abdushakuur Maalim
8. Huseen Sheek Ahmad
9. Abduu Mohaammad-huseen
10. Istuu (dubartii)
11. Kamiil Abubakar

Via: Dábessá Gemelal


Itti Mudduun Akkana Qeerroo fi Qarreen Teenya


LEENCOO BAATII

1. Bara 2000, Liincoo Baatii gandummaa ijaaruuf Somaaliyaa Moqaadishoo demee miseensota WBO keessatti summii facaase.
2. 2004, karaa Abbaa Duulatiin Mallasaan qarshii Miliyoona 7 kennuufii dhaan hooggantoota ABO hedduun biyyatti galuu qabna jechuun fakkaattota isaa waliin shira shiran…
3. Bara 2004, Kora Sabaa ABO irratti yommuu miseensa SHANEE GUMEE – GUMII SABAA tahee filamu #Irbuu hin seenuu jechuun dide. Kunis Mallasaaf ABO diiguuf waadaa seenee ture tiksuuf tahuu ragaa dha.
(#hub: waan kana ragaalee waliin kitaaba Sona QABSOO OROMOO) ka jedhu keessatti baldhinaan dubbisuuf teessu)

4 Bara 2008, Jeneraal Kamaal Galchuu irratti warra dhibbaa gochuun ABO lamatti cabse keessaa namni kuni shoora guddaa taphate.
5. Bara 2013, ABO walitti araarsina jechuun Leencoo Lataa fi gurmuu isaanii waliin uummata kijibuun araara dhiisanii ODF dhaaban.
6. Bara 2015, osoo uummanni dhumuu TPLF kadhatanii biyya warra deemanii salphinaan ari’aman keessaa inni tokko.
7. Bara 2018, miseensota dhugaan tarii ODF, Oromoof hojjataa laata jedhanii waliin galan ganuun OPDO tti dabalamanii ODF diigan.
8. Bara 2019, waayee #Medemmer, Abiy Caalaa kan namatti himuu fi seenessu isa. Kan nama ajaayibummoo akkas jechaa ture miidiyaa Habashootaa irraa:-“…duraan XOPPHIYAA DIIGAA TURRE,amma immoo deebinee Xoophiyaa ijaarra…” jechuun Farda Abiy tahee kooraa malee yaabbatamaa gaarii taanan Abiy sababa ittiin qarshii kennuuf barbaadee ‘GORSAA MM’ aangoo jedhu kenneef. Eenyu akka Abiy gorsaa jiru garuu daa’imni Oromoo sabiyyiinuu ni beekti. #DanielKibret wallaalturee kan #Maggaa jedhee Oromoo arrabsiise?
9. Bara 2020 immoo osoo godinaaleen Oromiyaa 8 #Commandpost jala jiran, osoo mootummaanuu “ tajaajilaqunnamtii akka #bilbilaa fi #Interneetaa nageenya uummataaf jecha cufne…” jechuun ibsaa jiruu miidiyaa addunyaa #Aljazeera irratti “bilbillii fi Interneetin Xooophiyaatti hin cufne “jechuun kijiba guddaa kijibe.
10. Osoo Oromoonni 20000 caalan manneen hidhaatti rakkatan hidhamaa tokkoo hin jiru jedhe.
11. Gaazexeessiyoonni sagalee Qeerroo 5 akka hidhaman #AmnestyInternational fi #Humanrightswatch kan gabaasan soba jedhe.

#Walumaa galatti kijibni fi hattummaan amala nama kanaa waan taheef waan amalaati jedhaa dhiisaa!
#FarraafigufuuQBO


ወይ ውርደት!!!

ጋዜጠኛው:- ሌንጮ ባቲን ይጠይቃል
ጋዜጠኛው፤- የታሰረ ሰው አልገጠመህም?
ሌንጮ፤- አይኔን ግምባር ያርገው ምንም!
ጋዜጠኛው፤- የተገደለስ?
ሌንጮ፤- አይኔን ግምባር ያርገው ምንም!
ጋዜጠኛው፤- ኢንተርኔትና ስልክ ስለመዘጋቱስ?
ሌንጮ፤- አይኔን ግምባር ያርገው ምንም!
ጋዜጠኛው፤- ይሄ ድራማ መሆን አለበት!

eerroon Dubai Fuul Dura Dr Abiyi ti 𝗔𝗻𝗶𝘀 𝘄𝗮𝗹𝗹𝗮𝗴𝗴𝗮𝗮 𝗷𝗲𝗱𝗵𝗮𝗮 𝗷𝗶𝗿𝘂