Hacaaluun wallisaa qofa miti. Hacaaluun goota qofa miti. Hacaaluun sabboonaa qofas miti.

 

Hacaaluun wallisaa qofa miti. Hacaaluun goota qofa miti. Hacaaluun sabboonaa qofas miti. Hacaaluun ambaasaaddara tokkummaa Oromoo qofas hin se’inaa. Hacaaluun ayyaantummaas qaba. Gaafa duraa galmuma kana keessatti ”Araat Kiiloof situ aane” jedhee 4Kiiloo sanatti jara keenya naqe. Har’a ammoo Abdi Ilee fi diinota Oromoo dhiiga ummata keenyaa jigsaa iiraniif fiingee (fiishkaa) dhumaa afuufeefii jira. Warri dhimmi ilaalu akka dafee tarkaanfii fudhatu yaadachiiseera. Yoo diddan…. jechuunis akeekkachiiseera. Guyyoota itti aanan keessatti duula diinota kana dhabamsiisuu isa maayyii argina jennee eegna. Yoo didanis akkuma Haceen jedhe taati dubbiin.
Yaya Beshir

Haccallu made it clear to Lema and Gentu Abiy to bring peace to Oromia ethio- Somali borderlands. Otherwise He will get Qerros to take care the problem and in a subtle way to take care of the feeble administrators