Gimbiitti uummatni Oromoo miidhaaf saaxilamaa jira-Raayyaa ittisa biyyaan

Gimbiitti uummatni Oromoo miidhaaf saaxilamaa jira. Namni kun Nasraddin Ahemad jedhama, saatii muraasa dura balaan kun Raayyaa ittisa biyyaan irra gahe

Via: Muzayaa T. Dhaabaa