Gimbii: Uummatni magaalaa Gimbii hamma gaaffiin keenya deebii argatutti hin gallu jechaa jira galgala kanas sirna dungoo ibsuu raawwachaa jiru.

#Gimbii :Uummatni magaalaa Gimbii hamma gaaffiin keenya deebii argatutti hin gallu jechaa jira galgala kanas sirna dungoo ibsuu raawwachaa jiru.

Dula Mulugeta Gute