“Giddugala nu harkaa baaste’ jedhanii na hidhan. Sabni kun qabsoosaatti jira malee harka namaarra hin jiru” Jaal Abdii Raggaasaa.

“Giddugala nu harkaa baaste’ jedhanii na hidhan. Sabni kun qabsoosaatti jira malee harka namaarra hin jiru”
Jaal Abdii Raggaasaa.