GGO: Dhugaan yoo afaan qaban funyaanin dubbati!

GGO: Dhugaan yoo afaan qaban funyaanin dubbati!

Baga GGO geessan-
Abbaa Qalaadii WBO Zonii lixaa Oromiyaa irra
 
Ebla 15, Guyyaa yaadannoo Gootota Oromoo wareegamanii Baga Geessan. Yaadannoo kabaja Ayyaana bara kana adda kan taasisu ammoo yeroo itti uummanni keenya waanjoo garbummaa ganna 150 ofirraa fonqolaachuuf qabsoo hadhawaa taasisaa jiru waliin wal qabachuun isaa miira injifannoo ho’aa, guyyicha guyyaa uummanni keenya irbuu isaa haareffatee qabsoo fuulduraaf akeeku ta’ee argameera. Eebla 15, guyyaa yaadannoo Angafoota qabsoo keenyaa; Warra lubbuu isaanii qaalii Qabsoo Bilisummaa Oromootti gabbareeti! gootota Oromoo, Oromummaaf jecha lubbuu isaanii qaalii gabbaruun hidda Oromummaa dhugaa dhaloota Oromoo keessatti gadi fageessanii dhaabaniiti.
Guyyaan kun guyyaa qabsoofi qabsa’aan wareegama jaallan qaalii miira abdii kutannaan utuu hintaane miira abdii guutuu qabuun kumaatamni qabsoo bilisummaa Oromoo biqilchuuf dhalatedha. Har’a wareegamni jaallan keenya qaalii kanneen shinniggaa irratti wareegamanii:
 
1. Magarsaa Barii Hogganaa ABO yeroo sanaa
2.Gadaa Gammadaa Itti aanaa Hogganaa
3.Muhee Abdoo
4.Abboomaa Mitikkuu
5.Yiggazuu Bantii
6.Falmataa(Caccabsaa)
7.Faafam Dooyyoo
8.Irra aanaa Qacalee
9.Marii Galaan
10.Dhaddachoo Boruu
11.Dhaddachoo Mul’ataa
 
Wareegamuun jaallan kanneenii bu’aa itituu qabsoofi bu’uura sabboonummaafi Oromummaa Oromoo har’aati.
Lafeen Oromummaa Oromoo dhugaaf cabde gaafasi har’a nutti siidaa sabboonummaa haqaa gola michichila onnee keenyaa keessatti ijaaree; kuufama seenaafi gootummaa ta’ee bargaagee mul’ata. Gudunfaan sabboonummaafi Oromummaa isaan kaleessa nuuf kudhaaman har’a lambooba qaanqee qabsoo bilisummaa Oromoo tokkoon tokkoo mana Oromoo keessaa akka barbadaa ibiddaatti diimatee giimiin isaa ho’ee argama. Ofii du’anii Oromoofi Oromiyaaf du’uu nu barsiisan. Galfata tilmaamamuu hindandeenye oolmaa hanga tulluu dheeratu dhiiga isaanii dhangalaasuun golee onnee keenyaa keessaa qabu. Oromoof sammuu qulqulluun qabsaa’uun, wareegamun du’a eebbifamaa qulqullootaati.
 
Dhiignif lafeen gotoota Oromoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo itichun gotoota heddu biqilchee Tokkummaa Oromummaafi sabboonummaa dhugaa nuuf galaase. Eebli 15, gootota qaqqaalii kanaaf guyyaa injifannoo dachaa lubbuu isaanii marartee, fakkaattii hinqabne aarsaa taasisuun galmee seenaarratti qalama dhiigaan kabajaan galma’anidha. Har’as dhalooni daandii isaan baasan faana dhahee dhaloota kumaafi kitilatu adeemaa jira. Namni seenaa gaarii godheen bara baraan seenaan yaadatama. Namni seenaa hinqabne, galmee hinqabu. Namni galmee hinqabne ammoo hojiin bu’aa buusee darbeera jechuun nama rakkisa.
 
Saba ofiif wareegamuun eebbifamuudha. Hundumtuu carraa akkasii hin argatu. Gootowwan keenya Qabsoo Bilisummaa Oromoof wareegaman carroomaniiru. Eebla 15/1980.irra eegale ABOn Ebli 15 Guyyaa Yaadannoo Gotoota Oromoo akka kabajamu labse. Ebli 15/1980s . Guyyaa Oromoota Addunyaarra jiran mara boonse. Guyyaa itti gotootti Oromoo gaddisaa Oromummaa jalaatti Dhiigaaf lafee isaniin Oromoota walitti qabaniidha.Guyyaa itti Ilmaan Oromoo tokkummaan ba’anii tokko ta’anii waliin wareegamuun boolla tokkotti awwaalamun Oromummaa awwalchaa olchaniidha. Har’as kaayyoo isaan irratti wareegaman kan galmaan ga’uu dhaloonni kumaafi kitilatu hiriiree mul’ata. Eebla 15, guyyaa yaadannoo Angafoota qabsoo keenyaa; Warra lubbuu isaanii qaalii qabsoo bilisummaa Oromootti gabbareeti! Yeroo guyyaa kana kabajnu qabsoo keenya finisuun sirna garboomsatti xumura gochuuf waadaa keenyas haroomsina.
 
Galani Gotoota Wareegamtoota keenya haa ta’u !
Injifannoon Uummataa Oromoof !
Abbaa Qalaadii WBO Zonii lixaa Oromiyaa irra
Baga Geessaan jedha irra deebi’un


Dhugaan yoo afaan qaban funyaanin dubbati!

Shanee Isin Ajjeessa Nuun Jedhuu Garuu Shanee Miti Kan Nuu ajjeesaa jiru mootummaadhaa‼️
“ሸኔ ነው” ይሉናል ግን ሸኔ አይደለም:: ይህንን ያመጣብን መንግስት ነው. ” ኦነግ ሸኔ አደለም የገደለን መንግስት ነው ” ብለዋል በኦሮሚያ የሚኖሩ አማራዎች..።

OMN Horn: Odeessaalee Har’aa (Ebla 15, 2021)

For my non-Oromo friends: April 15 is Oromo martyrs remembrance day. We usually celebrate the day by getting together and doing various activities, one of which is singing the Martyrs Song. Due to the current situation, we could not get together. However, we can’t let this stop us from remembering and celebrating those who gave us their precious lives. Thus, my solo below, recorded from the luxury of my dinning room. Enjoy!
Via: Iftu Dorose

 

1 Comment

 1. What is the UNSC and Other inter-governmental doing so far ? do they wait until the enire Oromo , Tigrean, Kimant, Irobe, Shinasha, Agew , Weyto , Gumuz got massacred ? Why is UNSC insist on repeating the historical plunder these days ?
  The UN is still ashamed over its failure to prevent the 1994 genocide in Rwanda, UN chief Ban Ki-moon has said., BBC reported on 7 April 2014.
  Are they gonna come to celebrate our massacre like Ban KI-moon expressing their regret after all our people got killed ?
  Why are they treating the UN governing principles just as a paper tiger unwilling to implement them to save lives ?We are watching in our naked eyes when Amhara people kill nonamharas and burn their body and rape women and put nails and plastics in their uterus ? How could this kind of atrocity be tolerated in our days ? They are filming all atrocities and showing us ? How could a sensible man do these to humanity ? What is the point of UNSC reporting back to all those heinous crimes reporting back to us again , unwilling to do the action required to save lives ??? When will the report , press release of UN and UNSC will come to an end and replaced by a decisive action ????

  BTW, US and EU are embracing criminals who support the genocide in Ethiopia by Eritrean and ethiopian army . These criminals who demonstrate in the streets where they were fed and collected free food as an immigrants seeking asylum claimin,g to have persecuted in their home country ! Hence, why can the US and EU allow these people to support genocide and cry in the streets in favor of Abiy, Isayas and all forces masscring Oromos, Tigreans, Gumuz, KImant, Agew and others and calling the genocide as a law enforcement operation??? And these people were condeming US and EU for interfering in the affaires of ethiopia to save lives and giving aid to the affected regions ? Why do US and EU authorities allow these people if they do really condemn the genocide in ethiopia ?
  What is the purpose granting asylum and protection to these kind of people in US and EU ?

Comments are closed.