Rakkoon biiroo tika biyyaattif Getaachoo Asaffaa akkuma jirutti ta`ee dubbbiin Abdi Illee asitti jedhu tuni dubbii bira ofi duuba akka qabdu beeka

Rakkoon biiroo tika biyyaattif Getaachoo Asaffaa akkuma jirutti ta`ee dubbbiin Abdi Illee asitti jedhu tuni dubbii bira ofi duuba akka qabdu beeka. Lola daladala koontrobaabdi irratti gare tika biyyaattiif gare waraana biyyaatti jidduutti ka`een Abdiin gare waraana waliin dhaabbatee gare tikaan walitti bu`uun isaa ni beekama. San booda gareen waraana eegumsa siif goona ajaja keenya hojiirra oolchi jedhan nama ajjeechisaa akka turan ni beekama. Harr`a Getaachoo maqaa kaasun yakka ummata keenya irratti raawwate jalaa akka hin baane beeku qaba. Ammallee nama ajjeesisa jira.

የአብዲ ኢሌ የመጨረሻ ኑዛዜ on Getachew Asefa, former head of NISS.

Eternal Glory to the Qeerroo Martyrs who destroyed that rotten and tyrannical regime!

OMN: GABAASA ADDAA ADOL 11, 2018