Site icon Kichuu

Genocide in Oromia: Mass Funeral for victims of ChelenkoMassacre. Four members a single

Genocide in Oromia : Mass Funeral for victims of ChelenkoMassacre. Four members a single family were killed when they were hit with barrage of machine gun fire inside their own farm.

 

Amboo-Itt beeknaan dhagaan keenyaa meeshaaa guddaaa dha.


“QEERROOFII UMMANNII MAGAALA DADER GUYYAA ARRAA GANAMA MAKINAA 8TI OLIIN BAATEE AWWAALCHAA UMMATA KEENYAA CALAQOOTTII AGAZIN FIXEE REEFFAA SAANII AWWAALANNA JENNEE WAJJIIRA BULCHAA MAGAALA DHEEYNE MAKKAALAKIYA NUTTII FIDEE NAMNII DHUMUU FADHUU DEEMA NUN JADHEE KARARA HUNDARRAATTII MAKKALAA KIYAA RAMADEE QEERROOFI UMMAANII KEENYAAS IFDUUBAA DEEBIAAN”


Jawar Mohammed


Gujii-Kun Mormii Uummata Gujii Guyyaa Har’aa Taasisaa jiraniidha.
Qabsoon itti fufa


Carcar-Barattootni koollejjii Polytechnic Carcar gaafa guyyaa 12/12/2017 ganama sa’aatii 4:00 irraa eegalee lammii teenya calanqotti wareegamaniif gadda itti dhagahame ibsataniiru.

 

Walisoo-Protest at Ambo University Waliso campus


SolidarityRally-Ambo University Awaro campus. Amhara and Oromo students protesting the recent attacks against students in Tigray

Exit mobile version