Suuraan kun qaama hiriira har’a Dabra Marqoos (Gojjam) keessatti godhameeti. Suuraa cal jedheetuma kaafame miti. Qubee Ge’iz sadi agarsiisa. “በረራ” jedha.

Suuraan kun qaama hiriira har’a Dabra Marqoos (Gojjam) keessatti godhameeti. Suuraa cal jedheetuma kaafame miti. Qubee Ge’iz sadi agarsiisa. “በረራ” jedha. Maqaa abjuu kan dhaabni Amaaraa ABN jedhamu Finfinneef baasee dha. Egaa abbaa biyyummaa Shaggar afaan baasanii falmuu yoo kajeelan akkasitti iccitiidhaan hasaasuudhaan eegalamaa jiraachuu isaati. Gojjam taa’anii Shaggar abjoochuun suuraadhaan yoo ibsamu kana fakkaata.