Waggoota 27 darbaniif itti gaafatamaa tikaa biyyattii kan turaan  Geetachaw Assaffaa biyyaa gadhiisaniru jetti oduun naannoo sana dhufe

Waggoota 27 darbaniif itti gaafatamaa tikaa biyyattii kan turaan  Geetachaw Assaffaa biyyaa gadhiisaniru jetti oduun naannoo sana dhufe

Waraabesa guyyaa guddichii eessaa dhaqee????
=========
Getachew Asaffaa namotaa Wayyaanee keessa gocha badii rawwachaa turee dha.

Wayyaaneen yeroo bosonaa turtee nàma security irraa ture dha, ergaa kinfe aajjeessaan booda ittii gafatamaa humna Tika biyyaattii Tau dhaan waggaa 17 hojjatee jira. Miseensaa Kore hojii rawwachiftuu ADWUI keessa tokko dha.

Namotaa ajjeechaa Dr Abiyyi irraattii yaalame qindessaa ture dha.

ይህ ሰው ጌተቸው አሰፋ ይበላል ። በአሁኑ ሰአት ከአገር ጠፍቷል ተብሎ ወሬው እጅግ እየተናፈሰ እገኛል እና የሕግ የበላይነት ይጠባቃል የሚበላው የውሸት ነው ማለት ነው ። ምንም እንኳን የ250,000 ህዝብ ሕይወት በእጁ እየለ መንግስት ለምን ዝምታን መረጠ?

ይህ ሰው እንዴት ከአገር ልወጣ ቻለ መንግስት ከልተባበረው በስተቀር ? የጉድ አገር ።

ዶክተር አብይ ሳይወለድ መሌ ስለ ቀን ጅቦችና አሸባሪዎች ተርቶልን ነበረ