Geetaachoo Asaffaa irratti dhiibbaan jabaachaa jira. Tigraay keessatti dhimma isaa irratti wal momii ho’aatu deemaa jira.

Geetaachoo Asaffaa irratti dhiibbaan jabaachaa jira. Tigraay keessatti dhimma isaa irratti wal momii ho’aatu deemaa jira. Dhaaba TPLF mataa isaa keessattuu wal falmaa jiru. Dhuma irratti garuu gareen dabarsee isa kennuu filatu waan moohe fakkaata. Sababa isaatiin Tigraayii fi TPLF jibbamuu fi guutuu biyyattiitiin irratti xiyyeeffatamuun nu miidha yaadni jedhu caalmaatti fudhatama argateera. Garuu akka itti kabajaan isaa eegamee gaafatama Koree hoji raaw’achiftuu fi Koree Gidduu TPLF keessaa bahu godhaa jiru. Torbaan dabre keessa Dr. Abiyyi Dabra Tsiyoon waliin eega haasa’ee booda miirri kun dhalate. Namichi dabarfamee kennamuuf carraan ni jira fakkaatti. Haa tahu malee Dabra Tsiyoon dhiibbaa warra isaatiin daddafee ejjennoo isaa kan jijijjiiruun beekamu waan taheef murteen dhumaa maal akka tahu hin beekamu. Yoo sun taheef ibiddi kutaalee biyyattii baay’ee keessatti dhaamuu dadhabe furmaata argachuu hin hafu.