GBO: Dhimmi Barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Amboo

GBO: Dhimmi Barattoota Oromoo Yuunibarsiitii Amboo Hedduu Yaaddeessaafi Birmannaa Uummata Oromoo Hundaa Kan Barbaadudha.
Via: Lencho Haji 

Waraanni Wayyaanee Mooraa Yuunibarsitii Amboo Awwaarootti argamu keessa qubatee barattoota goolaa jira. Barattootni Yuunibarsiitii Amboo halkanii guyyaa waraana Agaaziifi Poolisii Federaalaan hiraarfamuu irraa kan ka’ee mooraa gadi Lakkisanii Karaa isaaniif dandahamuu hundaan lubbuu isaanii hiraarsa kana jalaa baafachuuf kan maatii dhiyeenya qabu gara maatiitti deebii’a yoo jiran, kanneen maatii dhiyeenyaarraa hin qabne gara Uummata Oromoo Magaalaa Amboofi naannoo Ambootti argamanitti dheessaa Jiru, waraannii Poolisii Federaalaafi Waraanni Agaazii mooraa yoo gadhiise malee gara mooraatti deebinee hirbaata rasaaasa hin taanuu jechuun barattootni murtii fudhataniiru.
Kanaafuu Uummatni Oromoo bakka jirtan hundaa dhimma barattoota Yuunibarsiitii Amboo kanatti Xiyyeeffannoo kennuun kallattii hundaan akka iyyatamuufi dirmannaan godhamuuf Gamtaan Barattoota Oromoo (GBO) gadi jabeessuun Waamicha Ilmaan Oromoo hundaaf dhiyeessa!!
Waraanni Agaaziifi Poolisiin Federaalaa Mooraa Yuunibarsiitii Amboofi Magaalaa Amboo gadhiisee bahuu qaba!!
Gamtaa Barattoota Oromoo (GBO)
Onkololeessa 29/2017

Onk..29/2017 Qeerroon Leeqaa Naqamtee akkasitti oolte.