#Garee OPDO : WALDURA DHAABBANNAAN OROMOO HANGA YOOMIITTI?

#Garee OPDO WAL_DURA_DHAABBANNAAN_OROMOO HANGA YOOMIITTI?

Liigiin Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaa Hagayya 31, 2019 Finfinnee Galma Rift Valley University – RVU tti Sagantaa Qopheessuun dursee beeksisee jira. Namichi Qabsoo Saamuu fi Lafa namni isarra fooyyee qabu ooluu hin barbaanne Jawaar Mohaammed immoo Sagantaan kun akka fashalaa’uuf Guyyuma kanatti Galma Aadaa Oromootti “Akkamitti as geenye? Garamiiti deemna?” Jedhee Obbo Leencoo Lataa waliin mata duree qopheeffatee waamicha gochaa jira.

Waldura dhaabbannaan kun eenyuun fayyaduuf akka ta’e ifaadha. Liigiin mirga namoomaaf falmu kun kallattiin kan fuulleffatu #mirga_namoomaa, Dimokiraasii fi Dinagdee irratti kun ka’uun immoo Mootummaa Mirgoota kana sarbaa jiru irratti dhiibbaa uumuu fida. Kanaaf, Jawar mohammed fi Obbo Leencoo Lataa Yeroo ammaa ODP Ceesisuuf waan dalagaa jiraniif yakki Bulchiinsa ODP Jalatti Sadarkaa Oromiyaattis ta’e biyyaatti raawwachaa jiran ifa akka hin baaneef Ummata Oromoo burjaajessuuf Sangantaa irratti sagantaa baasanii jiru.

Kanarraa eenyutu milkaa’a isa jedhu walumaan ilaalla, garuu Jarreen kun Mooraa Qabsoo Oromoo diiguu irraa hanga Oromoo diiguutti qooda fudhachuun isaanii waan na ajaa’ibeef barreeffama gabaabaa kana katabe


ከእንግዲህ በኋለ ለሚመጠው ማንኛውም ሰላማዊ ሰልፍ #ጀወር__መሀመድም ሆነ ኦህዴድን አይመለከትም ። ምናልባት #ABO_WBO #KFO መሪዎች, አክትቭስቶች እና Dr Tesgeye Aresa Dr Etana Habtee Ezkel Gabisa Baqaala Garabaa.. አስተየት መስጠት ይችላሉ ።

Adem Misoma