Garaan ummata Oromoo OPDO/PPtti abadan fayyuu hinqabu!

Garaan ummata Oromoo OPDO/PPtti abadan fayyuu hinqabu!

Osoo kan Ebbisaa Addunyaa faa Usmaayyoo Muusaa faa garaa nu gubuu ammallee deebitee Hacaaluu Hundeessaa fi Daadhii Galaan faa nyaatte! Ormatti quba qabuun hinta’u. Qabsaawota Oromoo waggootii 30n dabran humna mootummaan ajjeefaman hunda kan nyaatee fi nyaachises OPDO/PP dha
Oromo quba qabaadha! OPDOn/PP ammallee qaroo Oromoo nyaachuufi dhabamsiisuu irraa hindhaabbattu.
 
Jawar Mohammed nama ijoollee keenya kana gargaarree jijjiirama qabsoo ummata keenyaan dhufe milkeessina jedhee jalqabaa kaasee gargaaraa ture nyaachaa jirtuu dha OPDOn/PPn.
Oromoon kan dabre hindagatinaa! OPDO Ebbisaa Addunyaa faa Nadhii Gammadaafaa nyaattetti araaramuun siluma badii guddaa Oromooti.
 
Ammallee akkuma bara 2018 hidhamtoota hiikne, waltajjii siyaasaa bal’ifne jedhanii nama hunda soban, boru ganama kaatee warra mana hidhaa jiran Jawar Mohammed, Baqqalaa garbaa, Lammii Beenyaa faa hiikne jechuu malti. Haa hiiktu silaas hiikuu qabdii, garuu kan dabre dagachuun daranuu akka gatii guddaa nu kafalchiisu dagatamuu hinqabu.

1 Comment

Comments are closed.