Garaagarummaa hiriira diinaa bara Wayyaanee fi kan ammaa(Nafxanyootaa)

Garaagarummaa hiriira diinaa bara Wayyaanee fi kan ammaa

Bara Wayyaanee –
TPLF diinota lama qabaachuu turte. Mooraa qabsoo Oromoo fi mooraa qabsoo of-tuultotaa. Jara kana lamaan wal dura dhaabuun umrii dheereffatte. Mooraa lachuu irratti humnaa fi qabeenya guddaa dhangalaaftee lolte. Wayyaanee buqqisuuf tumsi mooraa Oromoo fi oftuultota gidduutti yaalamaa ture takkaa milkaahee firii agarsiisee hin beeku. Dhuma irratti mooraadhuma QBOtu injifatee bahuun gara maayyii keessa warra kaanis ofitti afeeruun buqqa’iinsa Wayyaanee mirkaneesse.

Bara ammaa –
Humni amma aangoo irra jiru akka gaafa Wayyaanee kan diina lama qabu miti. Diinni isaa tokkicha. Sunis Oromoo dha. Humni aangoorra jiru kun ilaalcha diqaalawaa Wayyaanee fi Nafxanyaa irraa walitti bukaaheen jaarame. Afaaniin sobee guyyaatti al sagal ”Wayyaanee Wayyaanee” jedha. Garuu Wayyaanee irratti lola mul’ataa godhe hin qabu. TPLF daangaa isii kabajsiifattee rahaadhaan jiraachaa jirti. Nafxiginnaan Shaggar teessee sagal Wayyaanee Wayyaanee jechuudhaan waan Wayyaanee waliin diinummaa hamaa keessa jirtuu of fakkeessiti. Ni sobdi.

TPLF Maqalee qofa osoo hin taane Shaggar keessattuu Oromoo caalaa kabajaa guddaadhaan jiraachaa jirani. Bilxiginnaan diinni ishii tokkichi Oromoo dha. Mooraan of-tuultotaa kan gaafa Wayyaanee Oromoo waliin dhiibamaa ture har’a qaama mootummaa kanaa tahee rahaadhaan jiraachaa jira. Qonna qabsoo Oromoo waggaa 27 booda homisha isaa Nafxanyootatu saammatee gumbii ofiitti naqate. Oromoon dhiiga Oromummaa ilaalee OPDO dhaaf garaa bal’achuutti harki isaa deebisee isuma nyaate. Kan nama gubus isa kana. Humna wareegama qaalii ilmaan Oromootiin bakka Wayyaanee of buusee Nafxanyoota ofitti dabaletu QBO diina tokkicha godhate. Kana sirriitti beekuun qabsoo as deemaa jiruuf akka hadheeffannee qophoofnuuf nu gargaara.

Yaya Beshir

#OromoRevolution-This is Dr Gamachis Bali Jilo, an academic. He was arrested 18 days ago in Bule Hora, West Guji, Oromia. He is not charged with any crime or taken court. Yet the regime wants to deny Amnesty’s International’s modest report.

Dábessá Gemelal

1 Comment

  1. This govt. is anarchist govt. every thing done is illegal. pls. take undrground dtruggle. Don’t think that Oromos are leading. OPDO was condom of TPLF now that of Naftsgna. Tell to the Oromoo true parties to unite. Let them stop to share Qerro rather let Qerro unite for deep struggle.

Comments are closed.