Ganama kana BUNNI kuntaala 90 seeraan ala fe’amee

Breaking News: Ganama kana BUNNI kuntaala 90 seeraan ala fe’amee darbaa ture Godina Bunoo Badellee, magaalaa Baddelletti sakatta’iinsa Poolisoota Oromiyaatiin qabame. Bunni Kuni konkolaataa guddaa fe’uumsaa abbaan qabeenyummaa isaa Tigiree (Mesfin Industrial Engineering) jedhamu qaruuraa duwwaa fe’uun buna hammanaa immoo qaruuraa jalatti dhoksuun ture.

Hattuun hin galin barana. Poolisootni Oromiyaa gaachana sabaati, galatoomaa jennan.

Bunni

1 Comment

Comments are closed.