Artistiin ummataa kan gaddaafi gammachuufis ummata isaa keessatti

Artistiin ummataa kan gaddaafi gammachuufis ummata isaa keessatti argamee waliin dhandhamuudha.

Viidiyoon kun Eebba Ollmaa Dargaggoo keenymatu Keenyarratti Kan fudhatameedha
Video credit Seenaa Dureessa Obsaa Oho ehee Qeerroo Yaa turmbullee Dhufe kan nyaaratti hin bullee


Gammachuufis ummata isaa keessatti

Artistiin ummataa kan gaddaafi gammachuufis ummata isaa keessatti argamee waliin dhandhamuudha. Galatoomi Hacaaluu. Galaanaa Gaaromsaafi kanneen biroo osoo Baddallee irraa karaa dheeraa san deemanii bakka awwaalaa gahuuf karaa dhihoo irratti konkolaataan jalaa cabe. Akkuma argamanitti lakkaayamaaf.


yeroo amma kana yuniversity amboo kessatti ijolleen amaraa fi kan biroos osoo baratonni nu birati rebamanii baruchu hin dandenyu jechuun meesha isani fudhatani bahuf jenan federali dhorkaa jiru ijoleen gambellas gara biyya gala barachu hin dandenyu jecha jiru polisonni oromiyas hidhano gutuun main cumpus fuldura dhabacha jiru