Gammaachuu Ayyaana: Oromiyaa lixaa har’a haala soriyaa San keessaa jira.

Arga waan ameerikan soriyaa goocha jira garuu ijoolleen ameerikaa xiyyaaraa lolaa arganii hin beekan

Oromiyaa lixaa har’a haala soriyaa San keessaa jira.

Koloneel #Gammaachuu Ayyaana

Nuredin Shariif

#FINIFINNEE_AQAAQII_WAAJIRA_ABO
dhaaba kormii ijaare
Dhaaba gudeeda sabaatiin dhalate.
ABO dhaabaaf kaayyoo Ittii dhiigaa, itti ajjeefamaa, itti hidhamaa, waan qabduu itti kaffalaa , wareegama kaffaltuu hundaaf itti gammadaa Saba Kee jaalaachaa , sabniis si jaalataa jiraattuun yoo jiraate , ABO qofaadha.


የአማራ ክልል መንግስት በቀጥታ ኦሮሚያ ውስጥ ገብቶ ከኦነግ ጋር መዋጋት አይችልም። የአማራ ክልል መንግስት ኦነግን ማጥፋት የሚችለው በአጅ አዙር በፌድራል መንግሥት በኩል ነው። የኦነግ አቅም ከፌዴራል መንግስት አቅም በላይ ሆኖ ነው የክልሎች እገዛ ያስፈገው? ለማንኛውም ነገሮች ግልጽ እየሆኑ መጥቷል።

Tamiru L Kitata

Paartiin PP jedhamtuu an Nafixanyaan uumamtee ijoolee Oromoo lafa irra fixuu itii fuftee jirtii.

Barataan kun Wallagaa irra dhufee osoo Ummata satif mormii naga bartoota bira wajiin osoo jiruu dha an #RIB Col/Abiy Ahammedi dhan rasaasa dhan an #Yunivarsitii_Bulee_Horaa ti ajjeefamee.

lubuu isa janatati nuf ha, galcuu jeenyaa. Naga dhan boo qabadhu yaa coorqaa oromoo .
R I P.


ቆይ ግን፣ “የዜግነት ፖለቲካ” አራማጆች (ማለትም፣ ኢዜማ እና ብልፅግና) የሚታገሉት፣ ዜጎች ያልሆኑትን ዜጋ ለማድረግ ነው፣ ወይስ ዜጎችን ዜግነት ለመንሳት ነው? የዜግነት ችግር አለ ከተባለም፣ ችግር ያለበት የእኩል ዜግነት እጦት ተጠቂ የሆነውና እነሱ ሲሰድቡት፣ ሲንቁት፣ የሚውሉት የፈረደበት የ”ብሔር-ብሔረሰቦች” አባል ነው። እነሱ እንደሆነ ፣ የዜግነት ሰጪና ከልካይ፣ የኢትዮጵያዊነት ብያኔ ሰጪ፣ የአገራዊ ማንነት የበላይ ጠባቂ፣ ብቸኛ የአገር ባለቤት፣ ወዘተ አድርገው እራሳቸውን የሾሙ የመንደር ጉልቤዎች ናቸው። ዜግነት ምን ይሁን ነው የሚሉት?

ደሞ፣ “በአገር አንድነት ላይ ጠንካራ አቋም አለን” ማለታቸውስ ምን ማለት ነው? ዘረኝነትን፣ ፎብያን፣ ንቀትን፣ እና የብሔር ጥላቻን ማስፋፋትና የአንድ ብሔር የበላይነትን ለማስፈን መታገል ነው እንዴ ለአንድነት መታገል?

#አይ_አብራኑ!


Keekiyyaa Lammesaa **Haleelii Eegi Ofirraa** New 🎶Oromo 🎶Music 2020