Game over! The world is watching this tripartite network of autocrats!

Game over!

The world is watching this tripartite network of autocrats!

Loltuu Itoophiyaa fi Eertiraa waan isaan Tigiraay keessatti godhaa jiran jecha namni kun ittin ibsuu nama dhibaa.
Walumaagalatti horii utuu hin taanee gochaa horii iyyu wal irratti hin goonee raawwachaa jiruu jedha 👇👇